Reklamace

Záruka, vady zboží, reklamace, zákonná lhůta pro vrácení zboží

1. Zákazník je povinen objednané zboží od přepravce (v případě osobního odběru přímo od společnosti) řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů / balení a převzetí zboží přepravci (společnosti) potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen oznámit společnosti na adresu:

GD s.r.o.
Vrahovická 41
79601 Prostějov
případně na e-mail: info@gdsportswear.cz či na telefon 739 200 271

2. Zákazník má právo na výměnu zboží v případě, že zboží při dodání (převzetí) nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými právními předpisy. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které zákazník uplatní u společnosti do tří dnů od převzetí zboží, bude-li společnosti zboží předloženo. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není společnost zákazníkovi odpovědná. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi zákazníkem a společností řídí, není-li uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a/nebo obchodního zákoníku.

3. Po dodání společnost neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Za nevhodné zacházení se považuje též bežná manipulace s výrobkem, které neodpovídá instrukcím společnosti týkající se zacházení s výrobkem a jeho údržby.

Postup při reklamaci zboží:

  • Reklamaci je potřeba uplatnit ve stanovené lhůtě.
  • Reklamace musí splňovat všechny potřebné náležitosti (popis závady, kopie faktury a další potřebné doklady)
  • Zboží zašlete doporučeným balíkem zpět na adresu sídla společnosti. Zboží neposílejte s platbou na dobírku.
  • Bude-li se jednat o neodstranitelnou závadu, společnost vyrobí objednávku znovu. Po dohodě se zákazníkem je též možno vrátit cenu zakázky v penězích.
  • Vyřízení reklamace proběhne zpravidla v nejkratším možném čase po vrácení zboží na adresu sídla společnosti, nejpozději do 30dnů.
  • Reklamaci není možné uznat v případě, kdy se jedná o běžné opotřebení způsobené následkem používání zboží.


Odebírejte náš newsletter

Buďte první, kdo se dozví o našich novinkách a slevových akcích.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Aktuální sporty ve slevě: FOTBALHOKEJBASKETFLORBALVOLEJBALHÁZENÁ / vše s 10% slevou.